Cách chèn từ khóa khi làm SEO

Cách chèn từ khóa vào web khi làm SEO

Công việc đầu tiên là bạn phải phân tích kỹ những sản phẩm và dịch vụ trong tâm sẽ được giới thiệu trên web của bạn. Việc này bạn phải phân tích thế mạnh, ưu nhược điểm sản phẩm dịch vụ của bạn, khách hàng sẽ sử dụng những từ khóa nào để tìm kiếm dịch vụ và sản phẩm của bạn.

1. Lựa chọ tên miền

Bạn nên lựa chọn những tên miền có chứa từ khóa mà khách hàng thường dùng để tìm kiếm dịch vụ và snar phẩm của bạn trên web. VD nhu dịch vụ của tôi là SEO web tôi sẽ định hướng chọn những tên miền như seoweb.vn, seoweb.com.vn, congtyseoweb.com ....

Nếu định hướng của bạn là làm web để bàn hàng trên mạng và công cụ để tiếp cận khách hàng chình là google thì tốt nhất bạn nên nghĩ tới những điều khách hàng sẽ tìm kiếm sản phẩm, dịch vụ của bạn trên google bằng những từ khóa nào và lựa chọn tên miền có chứa môt trong những từ khóa quan trọng đó

Chen tu khoa vao web

2. Chèn từ khóa và tiêu đề title trang web

Khác với việc chèn từ khóa trong tên miền, việc chèn từ khóa vào tiêu đề website đơn giản hơn nhiều. Chúng ta có thể lựa chọn tiêu đề bất kì dù website khác đã chọn thông qua thẻ title trong website. Tuy nhiên cần chắc chắn một điều tiêu đề chúng ta phải trông tự nhiên. Không được spam từ khóa trong tiêu đề. Ví dụ trên tôi đang kinh doanh các loại rèm cửa :

Việc chèn từ khóa vào tiêu đề bài viết là việc hết sức quan trọng và dễ dàng hơn so với việc lựa chọn tên miền nhiều. Tiều đề web bạn có thể chọn tùy ý có thể tiêu đề đó đã có người khác chọn miễn là đảm bảo được một trong các yếu tố sau

- Tiêu đề không được quá dài hoặc quá ngắn lớn hơn 39 ký tự và nhỏ thủa 75 ký từ

- Mật độ từ khóa vừa phải không được spam qua nhiều từ khóa

- Tiều để phải chứa từ khóa chính và các từ khóa phụ kèm theo

- Tiêu đề của các trang là phải khac hau

3. Chèn từ khóa vào the meta description

Thể meta Description là dòng mô tả trang web sẽ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Thẻ mô tả là thẻ mô tả ngăn những nội dung, sản phẩm, dịch vụ mà web của Quý vị cung cấp. Trong thẻ description nên chứa ít nhất là 1 - 3 từ khóa chình và các từ khóa phụ khác. Câu văn trong thẻ mô tả phải có ý nghĩa và khái quát nhất về nội dung được trình bày trong web

- Thẻ mô tả chứa 1 - 3 từ khóa chính

- Độ dài ít nhất là 120 ký tự và dài nhật là 160 ký tự

- Không nên spam quá nhiều từ khóa trong thẻ mô tả

- Tỷ lệ tử khóa chiếm khoảng 1 - 5% trong thẻ mô tả

4. Chèn từ khóa vào text link nội bộ.

Trên một trang thì text link nội bộ là những link tới những trang khác trong website. Text link trên web cần đạt một số điều sau

- Trên một trang chỉ chứa tối đa 100 text link

- Trên một trang nên chứa 2 - 3 tư khóa chính trong tông số text link

- Không được spam từ khóa quá nhiều trong text link

5. Chèn từ khóa vào các thẻ H1, H2, H3 ... H6

- Đối với thẻ H1 chưa tối đa khoảng 8 cụm từ và chứa 1 từ khóa chính

- Đối với các thẻ từ H2 - H6 các bạn có thể lặp lại 3 - 4 lần từ khóa chính trong các thẻ

- Tất cả các hình ảnh phải có thẻ ALT

- Phải chứa ít nhất 1 - 3 từ khóa chính trong thẻ ALT trên trang web

Cach chen tu khoa vao web seo

6. Chèn từ khóa trong nội dung Text

Tren một trang web cần ít nhât là khoảng 350 cụm từ khác nhau bao gồm các text link và các thể tiêu đề khác và việc phải chứa từ khóa trong nọi dung text là cực kỳ quan trọng

- Trong nội dung tex nên chứa khoảng 3 - 9 từ khóa chính

- Tỷ lệ từ khóa trong nội dung text khoảng 3 - 5 %

7.Từ khóa trong thẻ in đâm hoặc in nghiêng

Trên một trang web nên có khoang 90 - 150 từ khóa trong thẻ in đâm. Trong thẻ in đậm nên chứa 1 - 2 từ khóa chính

Tag: chèn từ kháo vào web, cách chèn từ khóa vào web khi làm seo web