Cách đặt title cho web

Cách đặt tiêu đề cho bài viết

1. Title là gì:

Title là tiêu đề của bài viết hay của một trang web thường xuất hiện ở dòng đâu tiên trong kết quả tìm kiếm google. Một trong những tiêu chí quan trọng nhất khi đặt title phải đảm bảo được các yêu tố sau

- Phản ánh đúng nội dung được trình bày trong trang web

- Chứa từ khóa mô tả nội dung web và người tìm kiếm thường dùng để tìm những nội dung trên web

- Không được spam quá nhiều từ khóa

- Title không được quá dài hoặc quá ngắn lớn hơn 39 và nhỏ hơn 170 ký tự

- Tỷ lệ từ khóa nhỏ hơn 20% trong tổng số các từ khóa

Cấu trúc thẻ HTML

Code HTML : (TILE) SEO website – SEO len google on dinh uy tin (TITLE)

Vị trí

Title nằm trong phần HEAD của website:

Title la gi

Độ dài: Độ dài tile ít nhất là 39 ký tự và dài nhất là 70 ký tự là chuẩn mà google thích nhất.

Cách đặt titl: Tile phải mô tả được nội dung web hoặc bài viết vì vậy title chắc chắn phải chứa từ khóa của nội dung bài viết và những từ khóa này phải được người tìm kiếm sử dụng để tìm kiếm bài viết của bạn

- Title phải là một câu có nghĩa và thu hút được người tìm kiếm vào xem bài viết của bạn

- Nên đặt từ khóa chính ở đầu câu

VD: Từ khóa chinh - Từ khóa phụ 1 - Từ khóa phụ 2

Trong trang www.seoweb.com.vn Tôi đặt SEO WEBSITE – SEO lên top google ổn định, tối hướng tới khi khách hàng tìm kiếm các cụm từ khóa sau, seo web, seo website, seo google, seo web len google, seo web ổn đỉnh, seo google uy tín, seo web uy tín…

Tỷ lệ từ khóa trong tile đối với mỗi từ khóa là hoàn toàn khác nhau có khi bắt buộc cụm từ khoá viết lien nhau nhưng nhiều lúc bắt buộc nó phải xen kẻ trong toàn câu. Thông thường từ khóa xuất hiện 1 lần trong tile là được chiểm tỷ lện khoảng 2 0 – 30% độ dài của title

Cái khó ở đây bạn phải tìm được một tập hợp từ có nghĩa và tạo thành nhiều cụm từ có nghĩa khác nưa.

Những điều nên làm:

+ Mỗi bài viết trong website phải có titile khác nhau

+ Title không nên viết quá dài

+ Them những từ khóa kích thích sự tò mò của người tìm kiếm

+ Đặt từ khóa chính ở đầu câu và tên thương hiệu ở cuối câu.

+ Tiêu đề nên gây được sự kích thích và tò mò của người tìm kiếm

Những điều nên tránh

+ Spam quá nhiều một từ khóa

+ Title quá dài

+ Tiêu đề không có nghĩa và mô tã không đúng nội dung web hoặc bài viết

+ Viết ngăn hơn 39 ký tự

+ Có quá nhiều ký tự không cần thiết trong tiêu đề