Cách tính độ khó từ khóa

Cách tính độ khó của từ khóa

Các bạn đang bước vào làm SEO web và đang phân vân làm thế nào để tính được độ khó của một từ khóa khi làm SEO web. Sau đây Gửi mình xin giới thiệu một cách tính độ khó chỉ mang tính tham khảo chưa chắc đúng hoàn toan nhưng sẽ giúp các bạn hình dung được mực độ khó của các từ khóa là như thế nào

Độ khó của từ khóa được chia thành 7 cấp độ như sau:

- Độ khó từ 0 – 15% | Không cạnh tranh (tối ưu hóa trong trang để đạt được vị trí cao).

- Độ khó từ 16 – 30% | Cạnh tranh thấp (tối ưu hóa trong trang tốt và xây dựng một ít liên kết).

- Độ khó từ 31 – 45% | Cạnh tranh trung bình(tối ưu hóa trong trang tốt và xây dựng liên kết trung bình).

- Độ khó từ 46 – 60% | Cạnh tranh thực sự (tối ưu hóa trong trang cực tốt và xây dựng liên kết mạnh).

- Độ khó từ 61 – 75% | Cạnh tranh cao (tối ưu hóa trong trang cực tốt, lịch sử thành lập tốt và xây dựng liên kết cực mạnh).

- Độ khó từ 75 – 90% | Cạnh tranh gay gắt(lịch sử thiết lập cực tốt, liên kết cực mạnh và áp đảo)

- Độ khó từ 91% trở lên | Cạnh tranh nhất trên Internet.

Các yếu tố để xác định độ khó của từ khóa

(1). CPC trung bình của Google Adwords cho từ khóa

(2). Số lượt tìm kiếm từ khóa của tháng trước

(3). Tổng số kết quả tìm kiếm từ khóa trong ngoặc kép

(4). Tổng số kết quả tìm kiếm với câu lệnh allintitle

(5). Tổng số kết quả tìm kiếm với câu lệnh intitle

(6). Tổng số kết quả tìm kiếm với câu lệnh inanchor

(7). Chỉ số sức mạnh trunh bình của các trang thuộc top 10 cho từ khóa

1. CPC trung bình của Google Adwords cho từ khóa

Hệ số: x1

Đơn vị tính: %

Cách tính: = (CPC trung bình của Google Adwords cho từ khóa * 100) / CPC trung bình của Google Adwords cho từ khóa có giá trị cao nhất

2. Số lượt tìm kiếm của từ khóa tháng trước

Hệ số: x1

Đơn vị tính: %

Cách tính: = (Số lượt tìm kiếm của từ khóa tháng trước * 100) / Số lượt tìm kiếm của từ khóa “hot” nhất của tháng trước

3. Tổng số kết quả tìm kiếm từ khóa trong ngoặc kép

Hệ số: x1

Đơn vị tính: %

Cách tính: = (Tống số kết quả tìm kiếm từ khóa trong ngoặc kép * 100) / Tổng số kết quả tìm kiếm từ khóa “hot” nhất trong ngoặc kép

4. Tổng số kết quả tìm kiếm với câu lệnh allintitle

Hệ số: x1

Đơn vị tính: %

Cách tính: = (Tống số kết quả tìm kiếm với câu lệnh allintitle cho từ khóa * 100) / Tổng số kết quả tìm kiếm với câu lệnh allintitle cho từ khóa “hot” nhất

5. Tổng số kết quả tìm kiếm với câu lệnh intitle

Hệ số: x1

Đơn vị tính: %

Cách tính: = (Tống số kết quả tìm kiếm với câu lệnh intitle cho từ khóa * 100) / Tổng số kết quả tìm kiếm với câu lệnh intitle cho từ khóa “hot” nhất

6. Tổng số kết quả tìm kiếm với câu lệnh inanchor

Hệ số: x1

Đơn vị tính: %

Cách tính: = (Tống số kết quả tìm kiếm với câu lệnh inanchor cho từ khóa * 100) / Tổng số kết quả tìm kiếm với câu lệnh inanchor cho từ khóa “hot” nhất

7.Chỉ số sức mạnh trung bình của các trang thuộc top 10 cho từ khóa

Hệ số: x3

Đơn vị tính: %

Cách tính: = (Chỉ số sức mạnh của trang top 1 + Chỉ số sức mạnh của trang top 2 + … + Chỉ số sức mạnh của trang top 10) / 10

Vậy Độ khó từ khóa = ((1) * 1 + (2) * 1 + (3) * 1 + (4) * 1 + (5) * 1 + (6) * 1 + (7) * 3) / 9

Ví dụ:

Từ khóa cụ thể: “dich vu seo”

1. CPC trung bình của Google Adwords cho từ khóa

= (1,000 * 100) / 151,938 = 0.66%

2. Số lượt tìm kiếm của từ khóa tháng trước

= (1 * 100) / 55,600,000 = 1.8%

3. Tổng số kết quả tìm kiếm từ khóa trong ngoặc kép

= (4,800,000 * 100) / 6,080,000,000 = 0.08%

4. Tổng số kết quả tìm kiếm với câu lệnh allintitle

= (1,870 * 100) / 171,000,000 = 0.001%

5. Tổng số kết quả tìm kiếm với câu lệnh intitle

= (17,600 * 100) / 171,000,000 = 0.01%