Google seach hoạt động thế nào

Cách hoạt động của google bot

Cơ chế hoạt động của google bot là gì, cách thức thức tìm kiếm và sắp xếp nội dung của các bộ máy tìm kiếm ra sao, chúng ta hãy cùng đi phân tích nhé

Công cụ tìm kiếm có 3 bộ phận chính:

Bộ phận thu thập dữ liệu(Google spider, google bot)

Một cách đơn giản bạn có thể hiểu rằng đây là một quá trình mà google Spider, google bot sẽ đi từ trang này sang trang khác để khám phá nội dung và các liên kết trong trang web của bạn. Đây là một quá trình mà google Spider đang cố gắng tìm các trang web mới và vập nhật thêm vào chỉ mục của google. Chính vì thế, google bot có thể gọi là một chương trình thu thập dữ liệu và phát hiện ra các trang web mới, thay đổi các trang web hiện có và các quy truy vấn tìm các liên kết không tồn tại, các dữ liệu này được sử dụng để cập nhật cho các chỉ mục google

Cơ chế hoạt động của Google Spider

cách tìm kiêm của google bot

Cơ chế hoạt động của google bot

- Đầu tiên google spider sẽ danh sách các máy chủ và trang web phổ biến. Sau đó nó sẽ bắt đầu tìm kiếm với một số site bất ký, nó đánh chỉ mục các từ khóa trên trang và theo các liên kết tìm thấy các trang bên trong.

- Khi spider xem xét các trang web nó lưu ý các từ khóa bên trong trang web nới nó tìm thấy các từ khóa đó .

Ví dụ: Các từ khóa xuất hiện trong các thẻ tiêu đề, thể miêu tả... nó nhận định đây là phần quan trọng có liên quan đến sự tìm kiếm của ngườ dung sau này.

Vi thế đối với mỗi website google sẽ có nhiều phương pháp để index lại chỉ mục, liệt kê lại các từ khóa chính. Nhưng duc dùng cách nào thì google cũng luôn cố gắng làm cho hệ thống tìm kiếm diễn ra nhanh hơn để người dùng có thể tìm kiểm hiệu quả hơn hoặc cả hai

Google bot sẽ quay lại website của bạn theo chu ký, chu kỳ này dài hay ngắn tùy thuộc vào việc website của bạn có được tối ưu, cập nhật nội dung thường xuyên, có được chia sẽ nội dung rộng sãi hay không.

Bộ phận lập chỉ mục

Đây là quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu của các từ khóa, cụm từ, các trang web và các trang liên quan đến một lĩnh vực nào đó - kế đó là google sẽ xay dựn lại chị mục

Xây dựng chỉ mục sẽ giúp cho các thông tin được tìm thấy một cách nhanh chóng. Sau ki tìm thông tin trên trang web, Google spider nhận ra rằng việc tìm kiếm trông tin trên trang website là một quá trình không bao giờ kết thúc bởi vì các quản trị web luôn thay đổi thông tin, cập nhật thông tin trên website và điều đó có nghĩa rằng Spider sẽ luôn phải thực hiện nhiệm vụ thu thập dữ liệu.

Mình có thể lấy ví dục 1 cách như sau: Giả sử web của bạn làm về ngành du lịch nó sẽ lưu các chỉ mục trên website của bạn vào ngành du lịch nếu site của bạn về lĩnh vực âm nhạc nó sẽ lưu web bạn vào các chỉ mục trên web bạn vào ngành nhac..

Bộ phận xữ lý - tính toán

Đây là quá trình tính toán của google nhằm cung cấp các kết quả cho người tìm kiếm. Theo thông kê, google sử dụng hơn 200 yếu tố để xếp hạng trang web. Các yếu tố này có tầm quan trọng khác nhau, tuy nhiên một trong những yếu tố quan trọng nhất để xếp hạng đó là dựa trên cấu trúc website, chất lượng nội dung, tần suất cập nhật nội dung và chất lượng các liên kết tới web của bạn.

Cơ chế hoạt động của google

co che hoat dong cua google

- Sau khi lập chỉ mục google sẽ xử lý, tính toán và mã hóa thông tin để lưu trữ trong cơ sỡ dữ liệu. Và khi có một truy vấn tìm kiếm thì hệ thống sẽ trã về các kết quả có chứa nội dung hữu ích tương ứng với các truy vấn tìm kiếm của người dùng.

Việc hiểu rõ cơ chế tìm kiếm của Google sẽ giúp cho các SEOER thêm nhiều kỹ năng để có thể tối ưu website thân thiện với Google nhằm mục đích đưa trang web có thứ hạng cao hơn.

Tag:Cách thức hoạt động của google, Cách google tìm kiếm thông tin, Cách google sắp xếp kết quả tìm kiếm, google tìm kiếm thông tin thế nào